Mitera

Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi Programı

MİTERA; Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı merkezlerinin yönetimi için geliştirilmiş bir üründür. Merkezin sadece mali akışını yöneten bir yazılım olmayıp; hasta ile ilgili her türlü tıbbi ve istatistiki bilginin arşivlenip yönetilebildiği bir sistemdir.

mitera-bar

MİTERA 'nın geliştirilme amacı; ÜYTE merkezlerindeki detaylı hasta takibindeki ince ayrıntıların gözden kaçması engelleyerek; hastanın tüm verilerinden yola çıkarak en verimli sonucu elde etmede hekime yol göstermek; geçmiş verilerimiz üzerinden analizler yaparken; işletme kaynaklarımızı da en hızlı ve verimli şekilde kullanmaktır.

MİTERA; hasta kabulden OPU ' dan  embriyo oluşumuna;  dondurma-çözme ve transfer işlemlerinden gebeliğe kadar her aşamayı yazı ve resim olarak kayıt altına almaktadır. Hastalarınızı sadece Jinekoloji değil, Üroloji, Psikoloji ve Dahiliye branşlarında da takip etmenizi sağlar.MİTERA verilerini, güvenlik ve gizlilik kuralları çerçevesinde Internet ve Mobil ortamdan da kullanıcısıyla paylaşabilmektedir.

Genel Özellikleri

Hasta Dosyası
Randevu Yönetimi
Muayene
İnfertilite Formu
Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyon ( Siklus )
IUI
OPU
Semen Analizi
Embriyo Transferi
Embriyo Dondurma / Çözme
Sperm Dondurma / Çözme
Tank Yönetimi
Sarf Yönetimi
Histeroskopi / Laparoskopi
Gebelik Takibi - Doğum
Üroloji, Psikoloji, Diyet Modülleri
Raporlama
Sağlık Bakanlığı ÜYTE Raporları ve İstatistikler


Back to top