Politikamız

Kalite Politikamız;

quality-icon Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

quality-iconMaliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

quality-iconKalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

quality-iconTüm çalışanlarda kalite, biliicini tesis etmeyi,

quality-iconTedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,

quality-iconFirmamızın ve türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımak,

quality-iconEn uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

quality-iconBaşlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,

quality-iconİçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

Kalite politikası olarak belirlemiştir.

 

Bilgi güvenliğine büyük önem veren kuruluşumuzun temel ilkeleri;

1431009700 check markYazılım sektöründe, sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak

1431009700 check markBilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması

1431009700 check markBilgi güvenliği yönetim sistemimizin TSE /EN/ ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi

1431009700 check markRisk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamak

1431009700 check markBilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirlerinin ve BGYS’nin sürdürülebilirliğini sağlamak

1431009700 check markMüşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet alma ve verme süreçlerinde Bilgi Güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak iş yapmaktır

1431009700 check markBilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi

1431009700 check markBilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi

Yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, yazılım sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.Back to top