Politikamız

Bilgi güvenliğine büyük önem veren kuruluşumuzun temel ilkeleri;

1431009700 check markYazılım sektöründe, sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak

1431009700 check markBilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması

1431009700 check markBilgi güvenliği yönetim sistemimizin TSE /EN/ ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi

1431009700 check markRisk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamak

1431009700 check markBilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirlerinin ve BGYS’nin sürdürülebilirliğini sağlamak

1431009700 check markMüşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet alma ve verme süreçlerinde Bilgi Güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak iş yapmaktır

1431009700 check markBilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi

1431009700 check markBilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi

Yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, yazılım sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.Back to top