Sıkça Sorulan Sorular

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ( SGK)

Sağlıkta dönüşüm projesi çerçevesinde SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı kurumlarının tek çatı altında toplanmasıyla oluşmuş olan ve bugün tüm Türkiye’ nin Sosyal Güvencesini sağlayan kurumdur.

SOSYAL GÜVENLİK NEDİR?

"Sosyal güvenlik" insanlara, bugün ve gelecekte, çalışma koşullarını yitirmesi hali de dahil olmak üzere çeşitli risklere karşı, yaşamını sürdürebileceği sürekli bir gelir güvencesinin sağlanmasıdır. Sosyal güvenliğin gelişimi iş kazası, meslek hastalıkları ve analık sigortaları ile başlamış, daha sonra diğer hastalık, maluliyet, yaşlılık, ölüm ve işsizlik sigortası hakları kazanılmıştır.

BUGÜNKÜ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE SAĞLIK HİZMETİNİN VERİLDİĞİ YERLER?

  • Sağlık Ocakları
  • Poliklinikler
  • Devlet Hastaneleri
  • Üniversite Hastaneleri
  • Muayenehaneler
  • Özel Tıp ve Dal Merkezleri
  • Özel Hastaneler

SGK BU SİSTEMDE NEREDE?

Sağlık Sisteminde diğer sektörlerden biraz daha farklı şekilde Devlet; Sağlık Bakanlığı olarak hastanelerinde sağlık hizmeti vermektedir.

Aynı zamanda SGK kurumu aracılığıyla hem kendi verdiği hizmeti hem de özel hastanelerden ve üniversite hastanelerinden sözleşme ile satın aldığı hizmeti denetleyen kurum olarak sistemin içerisinde yer almaktadır.

SGK’ nın Denetleme Yöntemleri?

Sosyal Güvenlik Kurumu ; Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur kurumlarında daha önce hizmet vermekte olan memur kadrosunu kullanarak öncelikli olan bölgelerde şubelerini kurdu ve denetim mekanizmasını bu şubeler aracılığı ile yürütmektedir. Bu bahsettiğimiz yapıda memurlar ile gerekli bürokratik işlemleri yürütürken aynı zamanda tıbbi işlemlerin kontrolünü eski SSK yapısından elinde olan doktor kadrosuyla yapmaktadır. Tıbbi işlemlerin kontrolünü SGK her hasta için gittiği hastaneden alınacak olan provizyon mantığında geliştirmiş ve şimdiye kadar bu şekilde uygulamıştır.

Dünden Bugüne SGK Provizyon Uygulamaları

Devletin Sağlık alanında özel sektöre açılımı ilk olarak Emekli Sandığı kurumu tarafından yapılmış olup, bu uygulamayı yıllar itibariyle SSK ve Bağkur takip etmiştir. Bu üç kurum ilk dönemde kendi ara yüzü olan programlar kullanmışlardır. Birleşme sonrasında SGK ara yüzü olmayan ve web servisleri aracılığıyla hastanelerin kendi bilgi yönetim sistemleri aracılığıyla gönderdikleri bilgileri alan sistemi yani MEDULA yı kullanmaya başlamıştır. Şu anda SGK Medula 3 versiyonunu kullanmaktadır. Birleşme sonrasında SGK ara yüzü olmayan ve web servisleri aracılığıyla hastanelerin kendi bilgi yönetim sistemleri aracılığıyla gönderdikleri bilgileri alan sistemi yani MEDULA yı kullanmaya başlamıştır. Şu anda SGK Medula 3 versiyonunu kullanmaktadır.

MEDULA NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumları olan Emekli Sandığı, Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Yeşilkart'ı tek bir çatı altında, GSS çatısı altında toplamayı hedeflemiştir. Medula bu çalışmanın bilişim ayağıdır. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri ve daha bir çok sağlık kuruluşunun verdikleri hizmet, kullandıkları tıbbi malzeme ve ilaçların bedelinin geri ödeme kurumu tarafından ödenmesi için GSS Medula web servislerini kullanmaları gerekmektedir. GSS Medula web servisleri aracılığıyla sağlık tesisleri sosyal güvenlik kurumu ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilmektedir.Back to top